Současný stav

   Nově budovaná kaple se nachází v přízemí jižního křídla renesančního zámku - dnes konventu Řádu rytířů Kristových ve Stránecké Zhoři. Navazuje na prostor kapituly Řádu na západní straně, která slouží též jako krypta konventu.

    Vlastní prostor kaple je cca 9m vysoký, šířka je 6,5m. Zaujímá plochu cca 80 m2. Kapacita je přiližně 150 lidí. Presbytář kaple je ve vložené, nově vyklenuté nice, orientován východním směrem a je vyvýšen dvěma žulovými stupni. Na západní straně je nově vyklenut masivní kůr na žulových patkách s řádovými kříži, který zároveň obsahuje skryté prvky statiky zámku. Kůr je přístupný z vedlejší kapitulní síně. Kaple je prolomena třemi okny jižním směrem a jedním oknem v protilehlé severní zdi do nádvoří, které je v současné době zazděno. Vstup do kaple je z nádvoří pod schodištěm a je opatřen novým masivním žulovým portálem s řádovým křídlem.

    Veškeré kamenické práce a to nejen na kapli, provedl kamenický mistr Milan Štoksa z Oslavice u Velkého Meziříčí. Velmi významnou měrou se na vybudování kaple podílel Kraj Vysočina a také výrazně přispěl dar obce Herálec ve formě žulových stupňů a masivních žulových desek do podlah.

   Prostor dnešní kaple byl v minulosti nejspíše vrchnostenskými kancelářemi, V průběhu 19. došlo ke zboření klenutého polosuterénu a prostor byl z důvodu jednotné nivelace téměř do poloviny zasypán stavební sutí a opatřen novou cihelnou podlahou. Poté sloužil zhruba 100 let jako stáje pro hospodářská zvířata. Po roce 1950 byl prostor opatřen novou betonovou podlahou, předělen vnitřními příčkami a sloužil jako družstevní jídelna JZD.

    V roce 2003 došlo k vyklizení rozsáhlých zavážek sutí, archeologickému výzkumu a statickému zajištění a sanace celého prostoru. V přilehlé kapitulní síni západně od kaple se v prohloubeném suterénu zřídila klenutá krypta, jako segregační konventní pohřebiště a nad úrovní podlahy kapitulní síně vzniká komplex kaple s příslušenstvím. Kaple má z původní architektonické vybavenosti zámku dochovanou pouze klenbu, jde o typickou jednoduchou valenou klenbu se šesti protilehlými spojenými výsečemi včetně původních utahovaných omítek s renesančními hřebínky. Vše ostatní je z větší části rekonstrukce. Nově vložené konstrukce jsou opatřeny prvky s řádovými kříži, aby bylo docíleno architektonické odlišitelnosti od původních architektonických prvků stavby. Přilehlá kapitulní síň bude zároveň sloužit jako sakristie.

 

k (7).JPG
presbytar.jpg
P1010022.JPG
kapitulní síň

kapitulní síň

kaple (2).JPG
kaple (7).JPG
Oficiální stránky zámecké kaple ve Stránecké Zhoři.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one